Om aktieporteføljen

Hvorfor mødes investorer i AP Forum?

Aktieporteføljens kerne udgøres af vores store online community på Facebook. Her mødes over 35.000 private investorer, erhvervsfolk, journalister og andre finansielt interesserede. Vi mødes over diskussioner om aktier, virksomheder, markeder, politik og, kort sagt, alt der er relevant for en dybdegående forståelse af væsentlige aspekter ved det finansielle marked. Vi deler nyhedsartikler, nyheder, observationer, spørgsmål og synspunkter med hinanden. Fælles for os alle som medlemmer af Aktieporteføljens Facebookgruppe er, at vi har tiltro til den åbne, saglige dialog og sætter stor pris på åben vidensdeling i et mangfoldigt miljø.

Som medlem får man mulighed for at:

 • Tilegne sig eller fordybe sin viden.
 • Dele og modtage tips, tricks & gode råd – i et åbent og kritisk miljø.
 • Holde sig opdateret på nyheder, trends og vigtige finansielle hændelser på lokalt, regional eller individuelt niveau.
 • En platform til direkte dialog med ledende erhvervsfolk og repræsentanter fra spændende virksomheder.
 • En platform til dialog og diskussion med udgangspunkt i oplæg fra fagfolk og eksperter med varieret baggrund og ekspertise.
 • Og meget mere.

På grund af medlemsbasen store mangfoldighed, er bredden og dybden af forumets viden, indsigter og diskussioner givende på så mange punkter, at kun ens egen fantasi, behov og interesser sætter grænsen for, hvad forumet i sidste ende kan bruges til. Vi sikrer de bedste rammer ved at værne om diversiteten. Forumet udgøres af kvinder såvel som mænd, unge såvel som gamle, folk uden uddannelse, folk med kort eller lang uddannelse og alt der imellem. Kort sagt, de folk, der findes i samfundet omkring. Sideløbende arbejder vores administratorteam hårdt for at sikre, at der konstant værnes og støttes op om den gode kultur, der gør Aktieporteføljen til noget særligt. For kun gennem et sundt klima, høj diversitet, nysgerrighed og åbenhed kan vi sikre, at Aktieporteføljen som forum kan levere værdi for både forumets medlemmer og de mange gæster vi byder ind i samarbejde med AP Direct.

Du kan tilmelde dig gruppen her: https://www.facebook.com/groups/aktieportefoljen/

Velkommen ind til godt selskab og spændende debat!

Hvad kan Aktieporteføljen Direct gøre for din virksomhed?

Er i en børsnoteret, en snarligt børsnoteret virksomhed (formentlig med igangværende pre-IPO-processer), eller tilbyder i finansielle produkter rettet mod privatinvestorer? Så kan i med høj sandsynlighed svare ja til mindst et af følgende:

 • Står i midt i hektisk pre-IPO-planlægning?
 • Skal i have rejst privat investorkapital?
 • Forbedre jeres aktielikviditet eller formidle jeres relevante nyheder til Skandinaviens største privatinvestornetværk?
 • Eller har i en høj ambition om at sikre og vedligeholde de bedst mulige investor-relationer?

Eller udbyder i finansielle produkter eller produkter, der er interessante for netop AP Forums niche og skal:

 • Lancere et nyt, spændende produkt?
 • Tiltrække kunder til eksisterende tjenester?
 • Formidle vigtige nyheder?
 • Pleje eksisterende kunderelationer?

I så fald er Aktieporteføljen den rette partner til at hjælpe jer med at løfte opgaven!

Aktieporteføljen som strategisk samarbejdspartner

Aktieporteføljen leverer varierede og tilpassede tjenester, der tager udgangspunkt i netop jeres behov. Vores største ressource er vores store investornetværk. Derfor handler vores tjenester om, at vi i fællesskab finder ud af, hvordan i gennem at deltage i den levende dialog om jeres virksomhed, målsætninger og situation kan berige vores medlemmers oplevelser. Derigennem bliver AP Forum knudepunktet, der understøtter en gavnlig synergi med værdi for jeres virksomhed, AP Forum og AP Direct. Efter som vores forum udgør vores primære ressource, kan vi kun skabe værdi for vores klienter, hvis vi derigennem kan skabe værdi for vores community. Dette omsættes til AP Directs forretningsprincip: At skabe værdi gennem stakeholdersynergi!

Vi specialiserer os i Investor Relations-, Costumer Relations- & marketingstøttefunktioner. Vores tilgang til at hjælpe jer i mål er, at tage udgangspunkt i jeres situation og hvordan vi bedst formår at adressere og engagere vores medlemmer på en gennemsigtig, ærlig og relevant måde. Derfor holder vi os altid opdateret på, hvad der optager vores medlemmer (inkl. os selv!), så vi hurtigt og enkelt kan finde den rette løsning for jer. Vores tjenester er bygget op om forløb, der sikrer at i får den mest enkle løsning, der får dækket jeres behov.

Vores forløb er tilrettelagt ud fra jeres forventninger, behov og målsætninger og bygges op omkring nogle simple komponenter, der er lette at forstå og bruge:

 • Live Q&As i AP Forum – hvor i gennem direkte, personlig dialog når ud med jeres fortælling til vores store netværk på en enkel, effektiv og relevant måde.
 • Egen virksomhedstråd i forumet – hvor i kan eksponere jeres virksomhed og relevante fortælling til et stort publikum. Tråden holdes “fastgjort” (dvs. synlig øverst i forumet) gennem 1, 3, 6 eller 12 måneder alt efter behov.
 • Videopræsentation af om jeres virksomhed, projekt, produkt el.lig. Denne holdes ligeledes fastlåst 1-12 måneder, eller efter specifikation.
 • Offentliggørelse af jeres egne events.
 • Selvvalgt spørgeskema lagt op i forumet.
 • Customized tjenester udført inden for rammerne af Facebooks regelsæt, informationsinfrastruktur og funktioner.

Ud fra disse enkle komponenter tilbyder AP Direct både veltestede og effektiv pakkeløsninger, som let kan kopples ind i jeres igangværende processer og dermed udgør en simpel, effektiv måde at få omsat jeres målsætninger til værdi. Vores pakkeløsninger er udarbejdet med udgangspunkt i vores erfaringer og viden om social mediabaserede IR- & CR-løsninger. Bedømmer vi, at i har brug for en tilpasset løsning, vil det altid være denne, vi anbefaler jer. Selvom vi altid anbefaler det, vi fra AP Directs side mener bedst vil dække jeres behov, så er vi altid åbne over for vores klienters specifikke ønsker og anmodninger. I er derfor velkomne til at fremlægge jeres specifikke anmodninger. Så vurderer vi sammen, hvad Aktieporteføljen kan gøre for jer!

For detaljeret information om Aktieporteføljen Direct, Forum & Aktieporteføljens tjenester, se: [link kommer snarest!]

For overskuelig information om Aktieporteføljens pakkeløsninger, venligst Download AP Directs Produktkatalog

Vi rådgiver gerne om den optimale kampagne for Jer.